« Back

Achiziție - Realizare Linie Electrică Subterană

RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului R.A.

În calitate de achizitor, anunţă demararea procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractului de lucrări „Racordare la rețeaua electrică a Centrului de Vizitare - Informare - Realizare Linie Electrică Subterană (LES) pentru definitivarea racordării la rețeaua electrică" în cadrul proiectului „Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)", cod SMIS – CSNR 17289.
Procedură aplicată: achiziţie directă cu selecţie de oferte.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: prețul cel mai scăzut
Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.12.2014, ora 15:00.
Data stabilită pentru evaluarea ofertelor: 29.12.2014, ora 15:15.

Anunțul, fișa de date, caietul de sarcini și formularele pot fi descărcate accesând linkurile de mai jos.

Documente atasate

Formulare