« Back

Achiziționare soft CMS 07

RNP ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA

 
În calitate de achizitor, anunţă demararea procedurii de achiziţie directă prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de servicii "Achiziționare soft CMS 07 și cursuri de utilizare" în cadrul proiectului Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)", cod SMIS – CSNR 17289.
 
Data limită depunere oferte: 06.06.2013, ora 14.00.