« Back

Angajare ranger

Administrația Parcului Național Munții Măcinului, cu sediul în mun. Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, organizează în data de 25 februarie 2020, ora 12.00 la sediul său, concurs pentru ocuparea postului de ranger, cu responsabilități financiar-contabile pe proiecte cu finanțare externă.

Înscrierea candidaților se face la sediul A.P.N.M.Măcinului, până la data de 24 februarie 2020, ora 16,00

Bibliografia pentru concurs este anexată prezentului anunț.

        Condiții de înscriere în concurs:

1.             Dosarele complete depuse până la termenul specificat.

2.             Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-                       Studii superioare economice

-                        Experiență de minim 3 ani în domeniu

        Documentele necesare pentru întocmirea dosarului:

1.             Cerere de înscriere la concurs/examen

2.              Curriculum vitae

3.              Diploma care să ateste studiile prevăzute la condițiile de participare (original + copie)

4.              Certificat de cazier judiciar

5.              Carte de identitate (original + copie)

6.           Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

 Condiții de participare la examen /concurs:

Pe baza actelor depuse la dosar, candidatul trebuie să facă dovada că:

1.              Nu are antecedente penale

2.             Este apt din punct de vedere medical .

3.            A absolvit studii superioare de specialitate în domeniul științe economice

Descarcă anunţ şi bibliografie