« Back

Angajare ranger

Descarcă anunţ complet

Administrația Parcului Național Munții Măcinului, cu sediul în mun. Tulcea, str. 9 mai, nr. 4 bis, organizează în data de joi 2 decembrie, ora 1100, la sediul său, concurs pentru ocuparea următorului post vacant :

 1.  Ranger – pentru Centrul de Informare Turistică situat în localitatea Greci, jud. Tulcea, pentru punctul de Informare Cetățuia situat în localitatea Valea Fagilor, com. Luncavița, jud. Tulcea și zona de competență în teren.

Înscrierea se face la sediul A.P.N.M.Măcinului, până luni 29 noiembrie 2021, ora 1600 

 

          Condiții generale de înscriere în concurs:

 1.  Dosarele complete depuse până la termenul specificat.

     Documentele necesare pentru întocmirea dosarului:

 

 1.  Cerere de înscriere la concurs/examen
 2.   Curriculum vitae
 3.   Diploma care să ateste studiile prevăzute la condițiile de participare (original + copie)
 4.   Certificat de cazier judiciar
 5.   Carte de identitate (original + copie)
 6.   Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.
 7.   Permis de conducere cat. B (original+copie)

 

 1.  Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 1.   Studii superioare
 2.   Cunoașterea limbii engleze nivel avansat scris și vorbit
 3.   Permis de conducere cat. B

 Nu se impun condiții de vechime în muncă ori grad profesional minim

 

                                                                Condiții specifice:

Candidatul trebuie să facă dovada că a absolvit studii superioare de specialitate într-unul din următoarele domenii:

 •  Silvicultură
 •  Biologie
 •  Ecologie
 •  Geografia mediului
 •  Geologie

Susținera examenului/concursului pentru ocuparea posturilor de ranger în cadrul Administrației Parcului Național Munții Măcinului va cuprinde:

 

PROBA I - Proba eliminatorie :

 1.  Limba engleză

– proba scrisă – pondere 60% din punctaj

 •  Interviu – pondere 40% din punctaj

 

         Punctaj maxim acordat 10 puncte.

Punctaj minim necesar pentru promovarea în etapa următoare este 7 puncte (șapte).

 

PROBA II

1. Proba scrisa cu subiectele din cadrul bibliografiei prezentate Punctaj maxim acordat 10 puncte. (pondere în punctaj final 70%).

 1.  Interviu cu privire la capacitatea profesională a candidatului Punctaj maxim acordat 10 puncte. (pondere în punctaj final 30%).

Eventualele contestații din partea candidaților se pot face în termen de 1 zi de la data afișării rezultatelor.

 

Bibliografie

 1. Legea 46/2008 - Codul silvic -  cu modificările și completările ulterioare.
 2. O.U.G. 57/20 iunie 2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011 - cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordin 1540/2011 al Ministerului Mediului și Pădurilor  pentru aprobarea Instrucțiunilor  privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.
 4. Legea 54/212 privind desfășurarea activităților de picnic.
 5. Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.
 6. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2002- cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordonanța 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea 180/2002 - cu modificările și completările ulterioare
 8. HOTĂRÂREA 229 din 4 martie 2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare  - cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordonanța 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

Descarcă anunţ complet