« Back

Angajare Specialist în educație ecologică

Administrația Parcului Național Munții Măcinului, cu sediul în mun. Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, organizează în data luni 27 ianuarie 2020, ora 11.00 la sediul său, concurs pentru ocuparea postului de Specialist în educație ecologică, cu atribuții pe administrație și pe proiecte.

Activitatea se va desfășura la sediul social din municipiul Tulcea.

         Examenenul/concursul se va desfășura în conformitate cu Anexa nr.9 din Contractul Colectiv de Muncă al RNP Romsilva 2019-2021 în vigoare.

         Înscrierea candidaților se face la sediul A.P.N.M.Măcinului, până la data de joi 23 ianuarie 2020, ora 16,00, în conformitate cu Anexa nr.9 din Contractul Colectiv de Muncă al RNP Romsilva 2019-2021 în vigoare.

        Bibliografia pentru concurs este anexată prezentului anunț.

        Condiții de înscriere în concurs:

1.             Dosarele complete depuse până la termenul specificat.

2.             Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-                       Studii superioare în domeniul: silvicultură, biologie, ecologie, turism, geografie, sociologie

-                       Cunoștințe de limba engleză nivel avansat

-                       Permis de conducere categoria B

-                        Vechime minimă în specialitate  - 3 ani

 

        Documentele necesare pentru întocmirea dosarului:

1.             Cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la verificarea organizată pentru verificarea postului

2.             Cerere de înscriere la concurs/examen

3.              Curriculum vitae

4.              Diploma care să ateste studiile prevăzute la condițiile de participare (original + copie)

5.              Certificat de cazier judiciar

6.              Carte de identitate (original + copie)

7.              Certificat de căsătorie (original + copie)

8.              Permis de conducere (original+copie)

9.           Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

10.           Documente din care să reiasă faptul că îndeplinește condiția de vechime minimă solicitată

 

 Condiții de participare la examen /concurs:

Pe baza actelor depuse la dosar, candidatul trebuie să facă dovada că:

1.              Nu are antecedente penale

2.             Este apt din punct de vedere medical .

3.           A absolvit studii superioare de specialitate în unul din domeniile: silvicultură, biologie, ecologie, turism, geografie, sociologie

4.             Are cunoștințe avansate de limba engleză

5.             Îndeplinește condiția de vechime minima solicitată.

 

Susținerea examenului/concursului pentru ocuparea postului de Specialist în domeniul educației ecologice în cadrul Administrației Parcului Național Munții Măcinului va cuprinde:

1.              Proba scrisa cu subiectele din cadrul bibliografiei prezentate (pondere în punctaj final 50%)

2.              Proba limba engleză (pondere punctaj 30%)

3.              Interviul cu privire la capacitatea profesională a candidatului (pondere în punctaj final 20%).

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină o medie a celor trei probe de minim 7.

Comunicarea rezultatelor la etapa de verificare a dosarelor se face prin mențiunea admis/respins iar la proba scrisă și interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis/respins prin afișare la sediul A.P.N.M.Măcinului, în termen de 1 zi de la data rezolvării contestațiilor.

Eventualele contestații din partea candidaților se pot face în termen de 1 zi de la data afișării rezultatelor.

 

Descarcă anunţ şi bibliografie