« Back

Anunt achiziţie "Asistență tehnică pentru construirea Centrului de Informare-Vizitare de la Greci"

 

RNP ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA
 
În calitate de achizitor, anunţă demararea procedurii de achiziţie directă prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de servicii "Asistență tehnică pentru construirea Centrului de Informare-Vizitare de la Greci
" în cadrul proiectului „Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)", cod SMIS – CSNR 17289.
 
Data limită depunere oferte: 21.10.2013, ora 11 .00.