« Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

          R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI titular al proiectului " Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru  îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică și imbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor"  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul " IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ACTIVE DE CONSERVARE PE TERITORIUL PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI, PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR FORESTIERE DE CVERCINEE ȘI A HABITATELOR DE PAJIȘTE STEPICĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE MANAGEMENT ȘI INFORMARE A VIZITATORILOR", propus a se realiza în Parcul Național Munții Măcinului, în extravilanul localităților Hamcearca și Măcin, județul Tulcea.

          Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, în zilele de luni până joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări-acte de reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii//observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.