« Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A., titular al proiectului „Reabilitare, dotare și extindere Canton Silvic Cetățuia",   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvata , pentru proiectul  " Reabilitare, dotare și extindere Canton Silvic Cetățuia", propus a se realiza in intravilanul comunei Luncavița, str. Valea Fagilor, nr. 51, judeţul Tulcea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni până  joi între orele 08,00-16,30 si vineri între orele 08.00–14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări-acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.