« Back

Anunț - Racordare la rețeaua electrică

S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. prin solicitant ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATIONAL MUNŢII MACINULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul RACORDARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ A CENTRULUI DE VIZITARE INFORMARE GRECI, LOCALITATEA GRECI, JUDEŢUL TULCEA propus a fi amplasat în intravilanul comunei Greci, str. Carabalu, nr. 48, jud. Tulcea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, în zilele de luni până joi, între orele 08.00 -16.30 si vineri între orele 08.00 - 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii, observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21 noiembrie 2014.

Descarcă Anunț ENEL