« Back

Atribuirea contractului de servicii "Achizitionare Soft CMS07 si cursuri de utilizare"

 

RNP ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA
 
Î n calitate de achizitor, anunţă atribuirea contractului de servicii "Achizitionare Soft CMS07 si cursuri de utilizare "   în cadrul proiectului  „ Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)", cod SMIS – CSNR 17289.