« Back

Atribuirea contractului de servicii "Asistență tehnică pentru construirea Centrului de Informare-Vizitare de la Greci"

RNP ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA

 
Î n calitate de achizitor, anunţă atribuirea contractului de servicii "Asistență tehnică pentru construirea Centrului de Informare-Vizitare de la Greci "   în cadrul proiectului  „ Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)", cod SMIS – CSNR 17289.