« Back

ÎNȘTIINȚARE Achiziție - monitorizare și intervenție

ÎNȘTIINȚARE cu privire la rezultatul procesului de  selecție de oferte pentru atribuirea contractului  de prestări servicii de monitorizare și intervenție la alarmă destinate Centrului de Informare – Vizitare din localitatea  Greci  - Județul Tulcea

 

            RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA, în calitate de autoritate contractantă, anunță că în urma Solicitării de oferte nr. 1105/01.04.2015, publicată în data de 01.04.2015 pe siteul web www.parcmacin.ro, au depus oferte prestatorii de servicii S.C. Tubau Guard Security S.R.L. și S.C. Reva Group S.R.L. .     

Clasament

Locul I  - oferta S.C. Reva Group S.R.L. cu un punctaj de 100 de puncte;

Locul II – oferta S.C. Tubau Guard Security S.R.L. cu un punctaj de 56,66 puncte.

Instiintare scanata