« Back

Licitație cai

RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Național Munții Măcinului organizează licitație publică deschisă , cu prezentarea ofertelor în plic închis, pentru vânzarea cabalinelor aflate în categoria "adulte pentru vânzare" și "vânzare pentru sacrificare" din dotarea sa.

Licitația se va desfășura în data de vineri 4 octombrie 2019 , ora 13.00,  la sediul A.P.N.M.Măcinului, e-mail  parcmacin@gmail.com, tel/fax 0240517718.

Dosarul complet de participare la licitație se depune la sediul Administrației Parcului Național Munții Măcinului în Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, sau se trimite cu confirmare de primire prin poștă sau alt serviciu de curierat la adresa precizată anterior până joi 4 octombrie 2019 ora 16.00.

Dosarele trimise la altă adresă nu vor fi luate în considerare.

Rezultatele licitației se publică în ziua următoare desfășurării pe site-ul www.parcmacin.ro.

Documente suplimentare pot fi descărcate în format .pdf de aici:

ANUNȚ