« Back

Vânzare adăpost pentru animale

RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Național Munții Măcinului, organizează licitație publică deschisă, cu prezentarea ofertelor în plic, pentru vânzarea unui Adăpost pentru animale, situat în extravilanul localității Cerna, județul Tulcea.

Prețul minim de pornire a licitației este de 20000 lei fără TVA.
Licitația se va desfășura în data de 15 iulie 2020, ora 10.00 la sediul A.P.N.M.Măcinului, e-mail parcmacin@gmail.com, tel/fax 0240517718.
Dosarul complet de participare la licitație se depune la sediul Administrației Parcului Național Munții Măcinului în Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, sau se trimite cu confirmare de primire prin poștă sau alt serviciu de curierat la adresa precizată anterior până la data de 14 iulie 2020, ora 16,00.
Dosarele trimise la altă adresă nu vor fi luate în considerare.

Clădirea poate fi vizionată în extravilanul comunei Cerna, jud Tulcea, de către persoane fizice sau de către reprezentanții persoanelor juridice interesate, de la data publicării anunțului, până marți 14 iulie 2020, la cererea acestora.
Informații suplimentare se pot obține la adresa : parcmacin@gmail.com și pe internet la adresa www.parcmacin.ro sau la telefon 0240/517718.

Documente suplimentare pot fi descărcate în format .pdf de aici:

ANUNȚ