The Macin Mountains are of remarkable importance in the country's mountains, being the oldest mountains in Romania. Due to the numerous historical vestiges, the researchers' interest is focused on the archaeological excavations and equally on the research of existing vast natural treasure here – geological, botanical and zoological.
    The Macin Mountains National Park's available natural potential is making it accessible to a wide range of tourists, interested in hiking, landscapes, flora, local fauna, studies and documentaries (documentations).
    On different levels of vegetation, between 7 and 467 m - Tutuiatu Peak, we meet the unique steppe landscapes on the slopes, followed by forests with oak, flowering ash, hornbeam and downy oak, leading to bushes on the peaks and cliffs, and steppe-looking alpine meadows.
    In the park there is one of the oldest, exciting and known reserves of our country – the Beech Valley Natural Reservation. It is characterized by the unique and vigorous presence of Tauric beech, which shows intermediate characters between the native beech, Oriental beech and coppice flora, unique in Dobrogea and similar to Crimean beech forests.

 

News News

« Back

Achiziție - servicii de organizare a evenimentului Ziua Europeană a Parcurilor

RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. în calitate de autoritate contractantă, solicită oferte operatorilor economici care prestează servicii de organizare evenimente în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii.

Data ora şi locul deschiderii ofertelor: 12 aprilie 2019, ora 12.00 la sediul din Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, jud. Tulcea.

Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor prin reprezentanţi.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este „Preţul cel mai scăzut" total pachet servicii descrise în prezentul caiet de sarcini.

Pentru informatii suplimentare telefon 0240 517718 / 0745 016688 – persoană de contact Economu Ionela.

Anunțul poate fi găsit pe SICAP nu nr. ADV1070838/05.04.2019

Puteți descărca caietul de sarcini de AICI.

Newsletter


 Unsubscribe