Munţii Măcinului au o deosebită importanţă între munţii ţării, fiind cei mai vechi munţi din România, interesul cercetătorilor fiind orientat, datorită numeroaselor vestigii istorice, către săpăturile arheologice, dar în egală măsură şi către cercetarea stiinţifică a vastului tezaur natural existent aici – geologic, botanic, zoologic.
   Potenţialul natural de care dispune în prezent, face Parcul Naţional Munţii Măcinului accesibil unei game largi de turişti interesaţi de drumeţii în natură, peisaje, flora, faună caracteristice parcului, studii şi documentare.
   Pe diferitele etaje de vegetaţie, între 7 şi 467 m - Vf. Ţuţuiatu, vom întâlni peisaje unice de stepă la baza versanţilor, urmate de păduri cu gorun, mojdrean şi cărpiniţă, stejar pufos ajungându-se la tufişuri pe culmi şi stâncării, apoi pajişti de stepă cu aspect de gol alpin.
   Pe teritoriul parcului există una din cele mai vechi, interesante şi cunoscute rezervaţii din ţara noastră – Rezervaţia Naturală Valea Fagilor. Aceasta se remarcă prin prezenţa unică şi viguroasă a fagului tauric ce prezintă caractere intermediare între fagul autohton şi fagul oriental şi a florei de subarboret, unică în Dobrogea şi asemănătoare făgetelor din Crimeea.

 

Noutați Noutați

« Înapoi

Natură și Culoare în Munții Hercinici

Tabăra de creație Natură și Culoare în Munții Hercinici organizată de Administrația Parcului Național Munții Măcinului în perioada 15 – 19 mai 2017

        " Toți artiștii plastici aflați în tabăra Munții Măcinului, sunt cu studii de artă plastică de înaltă clasă și sunt ca orice meșteșugari care se respectă și se apreciază, membri ai uniunilor și Asociației Artiștilor Plastici din România. Unii colegi sunt afiliați la diverse organizații artistice din străinătate. Ca oameni,  buni înțelegători și iubitori de oameni și frumos, fie ca zeița artei să le dea viață îndelungată pentru a se întâlni mereu în Munții Măcinului și poate vor apuca să "trăiască" vârsta fără început și sfârșit a munților. Dacă fizic ar fi imposibil, operele lor de artă vor supraviețui vremurilor. Așa să-i ajute Dumnezeu!"  (COjocaru VERgil)

Mulțumim artiștilor plastici participanți la tabăra Natură și Culoare în Munții Hercinici și le mulțumim pentru moștenirea lăsată:
IOANA IORDAN - INA din Constanța (Tablouri : BUJORI DIN COZLUK - MUNȚII MĂCINULUI și MUNȚI ȘI FLORI DOBROGENE),
FERODIN IAIA din Mangalia (Tablouri : POIANA CU BUJORI, OUĂ DE DINOZAUR și PORTRET),
TOADER GHEORGHE din Tulcea – Sculptor în lemn și în piatră prezintă PASĂRI DIN BĂLȚILE MĂCINULUI,
DUMITRESCU MIHAI – HORAȚIU din București (Tablouri : CASCADA KEDIU, BUJORI, NATURĂ STATICĂ),
GHEORGHE CARAIMAN din Constanța (Tablouri : PIETRAR DIN MUNȚII MĂCIN, PIETRE BALANSOAR și ICOANĂ PE LEMN),
ANDANA CĂLINESCU din București (Tablouri : BUJORI, CUADRATURA CERCULUI),
NELUȚA STĂICUȚdin București – Terapeut Info energetician, poet, prozator, pictor, povestitor NeluțaBunicuța (Tablouri: PEISAJ MONTAN MĂCIN, STÂNCI MĂCIN),
COJOCARU VERGIL – COVER din București (Tablouri : SFINXUL MĂCINULUI – PORTRET AL CREATORULUI şi BUJORI)
ROCA MIHAELA din Constanța membru al U.A.P.R. master arte plastice vizuale (Tablouri: POIANA BUJORILOR, CER DE TOAMNĂ ÎN MUNȚII MĂCINULUI, CASCADA),
ANA RUXANDRA PASCU din Tulcea (Tablouri : BUJORI DIN COZLUK și BRÂNDUȘA VĂRGATĂ DE STEPĂ).

Newsletter


 Mă dezabonez