The Macin Mountains are of remarkable importance in the country's mountains, being the oldest mountains in Romania. Due to the numerous historical vestiges, the researchers' interest is focused on the archaeological excavations and equally on the research of existing vast natural treasure here – geological, botanical and zoological.
    The Macin Mountains National Park's available natural potential is making it accessible to a wide range of tourists, interested in hiking, landscapes, flora, local fauna, studies and documentaries (documentations).
    On different levels of vegetation, between 7 and 467 m - Tutuiatu Peak, we meet the unique steppe landscapes on the slopes, followed by forests with oak, flowering ash, hornbeam and downy oak, leading to bushes on the peaks and cliffs, and steppe-looking alpine meadows.
    In the park there is one of the oldest, exciting and known reserves of our country – the Beech Valley Natural Reservation. It is characterized by the unique and vigorous presence of Tauric beech, which shows intermediate characters between the native beech, Oriental beech and coppice flora, unique in Dobrogea and similar to Crimean beech forests.

 

News News

« Back

Tradiţii, oameni şi natură - ediția a 9-a

Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului organizează a 9-a ediţie a concursului ecologic „TRADIŢII, OAMENI ŞI NATURĂ", concurs dedicat conștientizării importanței ariilor protejate aflate în zona de competență a Administrației Parcului Național Munții Măcinului şi va avea loc sâmbătă, 29 septembrie 2018, la Centrul de Vizitare Informare din localitatea Greci, începând cu ora 10.00.

La concurs participă echipaje formate dintr-un număr din 5 persoane, însoţite de un coordonator, cu vârste cuprinse intre 7 si 90 de ani.

Concursul are trei probe, prima fiind de recunoaștere a 5 specii din flora Muntilor Macin, următoarele două fiind legate de prezentare a tradițiilor și meșteșugurilor locale. 

Concursul „Tradiţii, Oameni şi natura" îşi propune conştientizarea importanţei ocrotirii patrimoniului natural unic din ariile protejate aflate în grija Administrației Parcului Național Munții Măcinului în armonie cu păstrarea, respectarea şi promovarea valorilor tradiţionale din comunităţile suprapuse cu zona de compentență: meşteşuguri, datini, obiceiuri şi legende.

Pentru mai multe informații ne puteți găsi la telefon/fax 0240517718 sau pe email parcmacin@gmail.com.

Acest eveniment este organizat de Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului cu sprijinul comunităţilor locale.

 

Vă așteptam cu drag!

 

Newsletter


 Unsubscribe