Munţii Măcinului au o deosebită importanţă între munţii ţării, fiind cei mai vechi munţi din România, interesul cercetătorilor fiind orientat, datorită numeroaselor vestigii istorice, către săpăturile arheologice, dar în egală măsură şi către cercetarea stiinţifică a vastului tezaur natural existent aici – geologic, botanic, zoologic.
   Potenţialul natural de care dispune în prezent, face Parcul Naţional Munţii Măcinului accesibil unei game largi de turişti interesaţi de drumeţii în natură, peisaje, flora, faună caracteristice parcului, studii şi documentare.
   Pe diferitele etaje de vegetaţie, între 7 şi 467 m - Vf. Ţuţuiatu, vom întâlni peisaje unice de stepă la baza versanţilor, urmate de păduri cu gorun, mojdrean şi cărpiniţă, stejar pufos ajungându-se la tufişuri pe culmi şi stâncării, apoi pajişti de stepă cu aspect de gol alpin.
   Pe teritoriul parcului există una din cele mai vechi, interesante şi cunoscute rezervaţii din ţara noastră – Rezervaţia Naturală Valea Fagilor. Aceasta se remarcă prin prezenţa unică şi viguroasă a fagului tauric ce prezintă caractere intermediare între fagul autohton şi fagul oriental şi a florei de subarboret, unică în Dobrogea şi asemănătoare făgetelor din Crimeea.

 

Noutați Noutați

« Înapoi

Tradiţii, oameni şi natură - ediția a 9-a

Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului organizează a 9-a ediţie a concursului ecologic „TRADIŢII, OAMENI ŞI NATURĂ", concurs dedicat conștientizării importanței ariilor protejate aflate în zona de competență a Administrației Parcului Național Munții Măcinului şi va avea loc sâmbătă, 29 septembrie 2018, la Centrul de Vizitare Informare din localitatea Greci, începând cu ora 10.00.

La concurs participă echipaje formate dintr-un număr din 5 persoane, însoţite de un coordonator, cu vârste cuprinse intre 7 si 90 de ani.

Concursul are trei probe, prima fiind de recunoaștere a 5 specii din flora Muntilor Macin, următoarele două fiind legate de prezentare a tradițiilor și meșteșugurilor locale. 

Concursul „Tradiţii, Oameni şi natura" îşi propune conştientizarea importanţei ocrotirii patrimoniului natural unic din ariile protejate aflate în grija Administrației Parcului Național Munții Măcinului în armonie cu păstrarea, respectarea şi promovarea valorilor tradiţionale din comunităţile suprapuse cu zona de compentență: meşteşuguri, datini, obiceiuri şi legende.

Pentru mai multe informații ne puteți găsi la telefon/fax 0240517718 sau pe email parcmacin@gmail.com.

Acest eveniment este organizat de Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului cu sprijinul comunităţilor locale.

 

Vă așteptam cu drag!

 

Newsletter


 Mă dezabonez