« Back

Achiziție - monitorizare și intervenție

RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului R.A.

În calitate de achizitor, solicită  oferte operatorilor economici care prestează servicii de monitorizare și intervenție la alarmă  în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de  monitorizare și intervenție la alarmă a Centrului de Informare – Vizitare din localitatea  Greci, Str. Carabalu, Nr..48, Județul Tulcea.
Procedură aplicată: achiziţie directă cu selecţie de oferte.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.04.2015, ora 12.00.
Data stabilită pentru evaluarea ofertelor: 07.04.2015, ora 12.30.

Anunțul poate fi descărcat accesând linkul de mai jos.

Documente atasate