« Back

Achiziție - Servicii de curățenie

RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. în calitate de autoritate contractantă, solicită oferte operatorilor economici care prestează servicii de curățenie în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii.

Ofertele vor avea caracter ferm , prețul rămânând ferm pe toată durata contractului.
Oferetele vor fi depuse în plic sigilat și ștampilat cu mențiunea "a nu se deschide până vineri 20.01.2017, ora 12.00", la sediul RNP Romsilva – Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A., str. 9 mai, nr. 4 bis, cod poștal 820026, Tulcea.

Documentație