ࡱ> bjbjBrBr  D-.555554iiihmij=NII"kkk///q<s<s<s<s<s<s<$?ZBD<5/++//<55kk$=s2s2s2/B5k5kq<s2/q<s2s2V9;k:b=iq,}: ]<:=0j=:xB 2jB;B5;\//s2/////<<s2///j=////B///////// :FORMULARUL nr. 1 CANDIDATUL/OFERTANTUL ___________________________________ (denumirea/numele) INFORMAcII GENERALE 1. Denumirea/numele: ...................................................................................... 2. Codul fiscal: ............................................................................................ 3. Adresa sediului central: ...................................................................................... 4. Date de contact: Telefon: .............................................................. Fax: .............................................................. E-mail: .............................................................. 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ............................................................... (numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ........................................................................ ........................................................................................................................ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: ............................................... ..................................................................................................................... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare) 8. Principala piac a afacerilor:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Data completrii & & & & & & & & & & & & Ofertant, __________________________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat) Formular nr.2 OPERATOR ECONOMIC ___________________________________ (denumirea/numele) DECLARAbIE privind nencadrarea n situaciile prevzute la art. 181 Subsemnatul (a).................................................. [se insereaz numele operatorului economic - persoana juridic], n calitate de ofertant la procedura de Achiziie direct cu selecie de oferte pentru achiziia de lucrri de Deviere recele electrice pentru eliberare amplasament Centru de Vizitare-Informare de la Greci la data de____________________ (data deschiderii ofertelor), organizat de Adminstracia Parcului Nacional Muncii Mcinului, str. 9 Mai nr.4bis, Tulcea, declar pe proprie rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitcile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situacie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaciile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaciile de plat a impozitelor, taxelor si contribuciilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia. d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instance judectoresti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre_eli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaciile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraciilor orice documente doveditoare de care dispunem. nteleg c n cazul n care aceast declaracie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaciei penale privind falsul n declaracii. Ofertant, _____________________________________ (numele reprezentantului legal, n clar) ______________ (semntura autorizat) Formular nr. 3 CANDIDATUL/OFERTANTUL ___________________________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI Subsemnatul ________________________________ reprezentant mputernicit al ____________________________________________________________________________________ (denumirea/numele _i sediul/adresa ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sancciunile aplicate, faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale: AnulCifra de afaceri anual la 31 decembrie - (RON) -Cifra de afaceri anual la 31 decembrie - (echivalent euro) -200920102011Media anual Ofertant, _____________________________________ (numele reprezentantului legal, n clar) ______________ (semntura autorizat) FORMULARUL 4 CANDIDATUL/OFERTANTUL ___________________________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERT Ctre: Administraia Parcului Naional Munii Mcinului, Str. 9 Mai, nr.4 bis, Tulcea Domnilor, 1.Examinand documentatia pentru elaborarea _i prezentarea ofertei, subsemnatul,................................................................., reprezentant al ofertantului.............................................................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile _i cerincele cuprinse n documentacia mai sus mencionat, s prestm lucrarea Deviere recele electrice pentru eliberare amplasament Centru de Vizitare-Informare de la Greci aferente Proiectului Conservarea speciilor _i habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Muncilor Mcin (PNMM, SPA Mcin Niculicel, SCI Muncii Mcin) pentru suma de ...................................... ..................................................... lei (suma n litere i n cifre) reprezentnd ....................................................................... (suma n litere i n cifre) euro, la care se adaug TVA n valoare de ................................................................................. lei (suma n litere i n cifre). 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit c_tigtoare, s ncepem prestarea serviciilor n termen de _______________zile de la ncheierea contractului cu dumneavoastr. 3. Ne angajm s meninem aceast ofert vaN . L h i ! # i k ʶ|j[|jL|j[j[j|[j[j[jhLOJPJQJ\mHsHhAOJPJQJ\mHsH#hzhAOJPJQJ\mHsH#h/hAOJPJQJ\mHsH&hzhA;OJPJQJ\mHsH&hhA6OJPJQJ]mHsH&hzhA6OJPJQJ]mHsH&h(CNhA6OJPJQJ]mHsHhAOJPJQJ\mHsH#hzhAOJPJQJ\mHsH"N M b 0 $dh7$8$H$a$gdA$dh7$8$H$`a$gdA$dx7$8$H$`a$gdA$dx7$8$H$a$gdA$dh7$8$H$a$gdA$dh7$8$H$a$gdA$d7$8$H$a$gdA$a$gdA 0 | ~ ,ptV:*D͹͹saRhAOJPJQJ\mH sH #hzhAOJPJQJ\mH sH hA6OJPJQJ\mH sH &hzhA6OJPJQJ\mH sH #hzhAOJPJQJ\mHsHhAOJPJQJ\mHsH&hzhA6OJPJQJ\mHsH hA6OJPJQJ\mHsH#hzhAOJPJQJ\mHsHhAOJPJQJ\mHsH ~ pD*p:^$d7$8$H$a$gdA$d7$8$H$a$gdA$d7$8$H$a$gdA$d7$8$H$a$gdeU$dh7$8$H$a$gdA$dh7$8$H$a$gdA*Lp:\^ܽܩxfUF2&h(CNhA6OJPJQJ]mHsHhAOJPJQJ\mHsH hA6OJPJQJ]mHsH#hzhAOJPJQJ\mHsHhAOJPJQJ\mHsH hhAOJPJQJmHsH hzhAOJPJQJmHsH&hzhA6OJPJQJ]mHsHhAOJPJQJmH sH hzheUOJPJQJmH sH hzhAOJPJQJmH sH #heUh*OJPJQJ\mH sH V.024V"2:<ƵtteUJeh>Nh>NOJQJh>Nh>NOJQJmHnHuh>NhACJOJQJaJh8LOJPJQJmHsHhAOJPJQJmHsH&h$hA6OJPJQJ]mHsH hA6OJPJQJ]mHsH h$hAOJPJQJmHsH#hzhAOJPJQJ\mHsH&hhA6OJPJQJ]mHsH&hzhA6OJPJQJ]mHsHVn` !Z"n"" #*#L$x$$$d7$8$H$a$gdA$dh7$8$H$a$gdO$dh7$8$H$a$gdA$d7$8$H$a$gdA$dx7$8$H$a$gdA$dh7$8$H$a$gdA $dha$gdA$dh7$8$H$a$gdA8:<pr(lnn`L8 x Z""""оn`OAOhAOJPJQJmHsH h$hAOJPJQJmHsHhAOJPJQJmHsH h$hAOJPJQJmHsHhOJPJQJmHsHh$hA6OJQJ h$hAOJPJQJmHsH&h$hA6OJPJQJ\mHsH#h$hAOJPJQJ\mHsHhAOJPJQJ\mHsHh/OJPJQJmHsH#h$hA6OJPJQJmHsH" ##,#T#V#X#.$0$J$L$x$$$$$;zkWC1#h42=hAOJPJQJ\mH sH &hzhA6OJPJQJ]mHsH&h(CNhA6OJPJQJ]mHsHhAOJPJQJ\mHsH#hzhAOJPJQJ\mHsH hOhAOJPJQJmHsH#hzhAOJPJQJ\mH sH hOOJPJQJ\mH sH hAOJPJQJ\mH sH h$hAOJPJQJmHsHhAOJPJQJmHsH&h$hA6OJPJQJ]mHsH$$0%''6(J(^((($$7$8$H$Ifa$gdA$d$7$8$H$Ifa$gdA$dh7$8$H$`a$gdA$dh7$8$H$a$gdA$dh7$8$H$a$gdA $$2%F%H%v%%%%%&&n& '`'l''''((H(J(X(\(^((((((((((((() ) )")$)*),)ɺɺɺɺɺɺɺɩss#h$hAOJPJQJ\mHsHhAOJPJQJ\mHsH h$hAhAOJPJQJmHsH h$hAOJPJQJmHsHhAOJPJQJ\mH sH #h$hAOJPJQJ\mH sH &h$hA;OJPJQJ\mH sH hA;OJPJQJ\mH sH +(((((G111$d$7$8$H$Ifa$gdAkd$$IfldF&6 t0&6  44 lalpytA(((((lVVV$d$7$8$H$Ifa$gdAkd$$IflF&6 t0&6  44 lalytA(()) )lVVV$d$7$8$H$Ifa$gdAkd$$IflF&6 t0&6  44 lalytA ) )&)()*)lVVV$d$7$8$H$Ifa$gdAkd$$IflF&6 t0&6  44 lalytA*),).)B))l]L;$d7$8$H$a$gdA$dx7$8$H$a$gdA$dh7$8$H$a$gdAkd?$$IflF&6 t0&6  44 lalytA,).)d)))))*(***,*.*H*t*****+۹۹ͭzfR@1hAOJPJQJ\mHsH#h42=hAOJPJQJ\mH sH &hzhA6OJPJQJ]mHsH&h(CNhA6OJPJQJ]mHsHhAOJPJQJ\mHsH#hzhAOJPJQJ\mHsH#hJhAOJPJQJ\mHsHhACJOJQJaJ&h$hA6OJPJQJ]mHsHhAOJPJQJmHsH h$hAOJPJQJmHsH&h$hA5OJPJQJ\mH sH ))),*H*t*** +~+++(45\`4bxb $7$8$H$a$gdA$a$gdA$dh7$8$H$a$gdA$d7$8$H$a$gdA$a$gdA$dh7$8$H$a$gdA$d7$8$H$a$gdA$dh7$8$H$a$gdA+ +j+x+++h,j,,(-<-----....J////ߚߚߚxiYNiAh4hAOJPJQJh>Nh>NOJQJh>Nh>NOJQJmHnHuh>NhACJOJQJaJhOJPJQJmHsH&h4hA6OJPJQJ]mHsH h4hAOJPJQJmHsH h$hAOJPJQJmHsH#h4hAOJPJQJ\mHsH hJhAOJPJQJmHsHhAOJPJQJmHsH#hJhAOJPJQJ\mHsH///000R11111122223334"44 5 5X5j555556^,^^ɻɭwwwfXfXVXfUhAOJPJQJmHsH h$hAOJPJQJmHsH&h$hA6OJPJQJ]mHsH hA6OJPJQJ]mHsH h$hAOJPJQJmHsHhAOJPJQJmHsHhAOJPJQJmHsH h$hAOJPJQJmHsHh$hA56OJQJh4hAOJPJQJh4hAOJQJ!labil pentru o durat de ............................................ (durata n litere i n cifre), zile, respectiv pn la data de ...............................,(ziua/luna/anul), i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. Data ......../......../........., & & & & & & & & & & & & (semntura), n calitate de & & & & & & & & & & & & & .. legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ..................................................................................... (denumirea ofertantului) OPERATOR ECONOMIC Formular nr.5 _________________________ (denumirea/numele) Grafic de prestare Nr. Crt.Activitatea (conform caietului de sarcini)Perioada1.Execuie Ofertant, _____________________________________ (numele reprezentantului legal, n clar) ______________ (semntura autorizat) FORMULAR 6 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAbIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAbIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRRI Subsemnatul & & & & & & & & & & & & & & & ....& .., reprezentant mputernicit al .............................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sancciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informaciile furnizate sunt complete _i corecte n fiecare detaliu _i nceleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii _i confirmrii declaraciilor, situaciilor _i documentelor care nsocesc oferta, orice informacii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaracie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institucie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informacii reprezentancilor autorizaci ai Administraiei Parcului Naional Munii Mcinului, str. 9 Mai nr.4bis, Tulcea cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat) LISTA CUPRINZND CANTITbILE DE UTILAJE, INSTALAbII SI ECHIPAMENTE TEHNICE Nr. Crt.Denumire utilaj/ echipament/instalacie U.M.Cantitate Forma de decinere Proprietate nchiriere Data _________________ Ofertant, ___________________________ (semntura autorizat) Formularul nr.7 MPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI Subsemnatul & & & & & & .(numele _i prenumele), posesor al actului de identitate & & & & & (tipul actului) seria & & ..nr& & & & & & , emis de & & & & & & .(emitent) la data de & & & & & & & , cod numeric personal & & & & & & & & & & & , n calitate de & & & & & & & (funccia), reprezentant legal al & & & & & & & & .(denumirea / numele ofertantului), conform & & & & & & & (se mencioneaz documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), mputernicesc persoanele de mai jos s semneze documentele ofertei privind procedura de atribuire a contractului: Deviere recele electrice pentru eliberare amplasament Centru de Vizitare-Informare de la Greci . Domnul/Doamna & & & & & & (numele), act de identitate & & & & & (tipul actului) seria & & ..nr& & & & & & , emis de & & & & & & .(emitent) la data de & & & & & & & , cod numeric personal & & & & & & & & & & & ; & & & & & & & (se nscriu toate persoanele mputernicite s semneze documentele ofertei) Ofertant, ................ & & & & & & & (numele operatorului economic) & & & & & & ..& & ......................... (numele reprezentantului legal _i semntura) Se vor ata_a copii dup actele de identitate ale persoanelor nominalizate. Formularul nr. 9 CANDIDATUL/OFERTANTUL nregistrat la sediul autoritcii contractante & & & & & & & . ................. Nr& & & & ../& & & & & & (denumirea/numele) SCRISOARE DE NAINTARE Ca urmare a anuncului aprut pe site-ul www.parcmacin.ro, cu nr & & .. din & & & ..(ziua/luna/anul)& & & & & & & & ., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului & & & & & & & & & & & & ..(denumirea contractului), noi& & & & & & .(denumirea/numele ofertantului, adresa telefon fax)& & & & & & & & & & .v transmitem alturat urmtoarele: Plicul sigilat continnd documentele de calificare i selecie, oferta financiar i oferta tehnic mputernicirea Avem speranca c oferta noastr este corespunztoare _i v satisface cerincele. Data completrii ............... Ofertant , ................ & & & & & & & (numele operatorului economic) & & & & & & ..& & ......................... (numele persoanei autorizate _i semntura) (Pe scrisoarea de naintare se vor menciona n mod obligatoriu toate datele de identificare ale ofertantului: adres, telefon, fax)   PAGE PAGE 1 8 ^^^^^P_l__\```aa b2b4b\btbbbbbb>ccd2dʼʼ龎ucTcTchAOJPJQJ\mHsH#hChAOJPJQJ\mHsH)hChA6OJPJQJ\]mHsHhAOJPJQJ\mHsH#hChAOJPJQJ\mHsH h4hAOJPJQJmHsHhAOJPJQJmHsH&h$hA6OJPJQJ]mHsH hA6OJPJQJ]mHsH h$hAOJPJQJmHsHxbbbVcd4d6ddddeeeDeLeVeee$d$Ifa$gdMX$l$If^`la$gd $$Ifa$gd $@&a$gdLtgdLt$dh7$8$H$a$gdKX$dh7$8$H$a$gdA2d4d6ddddddddeeeDeVeeeeeeeӷӷnbSAn"hL5B*CJOJQJaJphhGh(G\CJOJQJaJhMXCJOJQJaJ(hGh)g5B*CJOJQJaJphhGh)gCJOJQJaJhGhLt5CJOJQJaJhv}hLt5OJQJhLt5OJQJhv}hLt6OJQJhjOJQJhLtOJQJhv}hLtOJQJ#hKXhKXOJPJQJ\mHsHhOJPJQJ\mHsHeeeee`TKT $Ifgd $$Ifa$gd kd$$IflFn(30(  2 4 lapytMXeeeeef>f@ffffffffffffff g~zvcM+hjh*CJOJPJQJ\aJmHsH%hLCJOJPJQJ\aJmHsHhh#hMXhB&>h%h*&h$h%6OJPJQJ]mHsHh%OJPJQJmHsH h$h%OJPJQJmHsH$h4h%CJOJQJaJmHsH h!hLtOJPJQJmHsHhGh)gCJOJQJaJh)gCJOJQJaJeeeeeK<7&$dx7$8$H$a$gd%gd%$dh7$8$H$a$gdAkd$$IflFn(3 0(  2 4 lapyt)ge@ffffffffffffffff g0g\gg$dh7$8$H$a$gd*$dh7$8$H$a$gd*$dh7$8$H$a$gd%$dh7$8$H$a$gd%$d7$8$H$a$gd% g0g\gghhhhjk6lnllmmbqhqq&rӃqYG4%ht`05CJOJPJQJaJmH sH "hZCJOJPJQJaJmHsH.h,Zh*6CJOJPJQJ]aJmHsH"h*CJOJPJQJaJmHsH(h,Zh*CJOJPJQJaJmHsH.h"h*5CJOJPJQJ\aJmHsHh5CJOJQJaJmHsH$h,Zh*CJOJQJaJmHsH(h,Zh*CJOJPJQJaJmHsH.h,Zh*6CJOJPJQJ]aJmHsHghkmps(sLsssssttttttttu$dh$7$8$H$Ifa$gd[!$dh7$8$H$a$gd*$dh7$8$H$a$gd*$d7$8$H$a$gd*$dh7$8$H$a$gd"&r4rlrtrrssLsssssuuvvѼkSkAk.%h/s6CJOJPJQJaJmH sH "h/sCJOJPJQJaJmH sH .h,Zh*6CJOJPJQJ]aJmH sH (h,Zh*CJOJPJQJaJmH sH .h,Zh*6CJOJPJQJ]aJmHsH"hCJOJPJQJaJmHsH"h<CJOJPJQJaJmHsH(h,Zh*CJOJPJQJaJmHsH.h,Zh*5CJOJPJQJ\aJmH sH +h,Zh*5CJOJPJQJaJmH sH uu8uu$dh$7$8$H$Ifa$gd[!uu kd$$Iflr\R6Si0 t20644 lap2yt[!uuuuuuu$dh$7$8$H$Ifa$gd[!uuuu6""$dh$7$8$H$Ifa$gd[!kdD$$Iflxֈ\RS+6Si t0644 layt[!uuuuu$dh$7$8$H$Ifa$gd[!uuuu6""$dh$7$8$H$Ifa$gd[!kd%$$Iflxֈ\RS+6Si t0644 layt[!uuuuu$dh$7$8$H$Ifa$gd[!uuu^v6** dh7$8$H$gd*kd $$Iflֈ\RS+6Si t0644 layt[!^vvvvv6w{4}F}}}}}d~f~ $ & Fdh7$8$H$a$gdP$dh7$8$H$a$gdP $7$8$H$a$gdP $7$8$H$a$gdP$a$gdF$`'dh7$8$H$^`'a$gd/s$$dh7$8$H$^$`a$gd*vvvvvv6w^wwww>xRxxy>yyyZ\ÿxlhK"hK"6OJQJhK"h36OJQJhK"OJQJh3OJQJhz:Jh3OJQJhAh3OJQJh35OJQJhz:Jh35OJQJh3h*hPOJQJhz:JhP56OJQJhz:JhP5OJQJhz:JhP6OJQJhz:JhPOJQJ* f.$ & Fda$gdgI$a$gd3 $7$8$H$a$gd3 7$8$H$gd3gd3 $7$8$H$a$gd3 $7$8$H$a$gdPft,.DJLPdrxzɾ헅znzg_[_[_[_[Phvh*mHsHh+jh+U hqh3hqh3OJQJhhqh3OJQJ#hz:Jh35CJOJQJ^JaJhz:Jh36OJQJh3OJQJhQh3OJQJhxOJQJhgIh3OJQJhQOJQJhgIOJQJhqOJQJhK"h36OJQJhz:Jh3OJQJhK"OJQJ.LNPfԆrtvxzdgd3 $7$8$H$a$gd3 7$8$H$gd3 $7$8$H$a$gd3$a$gd3$ & Fda$gdQЈ҈Ԉֈ؈ڈ܈gdA $a$gdA $da$gd"gd[!h]h&`#$$a$gd[!Ȉʈ̈ΈЈԈֈ؈ڈ܈ވȼȭ hqh3h+hPhAmHsHhPCJaJmHsHhAh/ZhA56OJQJ h;6h*hF0JmHnHu h*0Jjh*0JUh*6&P 1h:p[!. A!"#$% 9&P 1h0:p[!A .!#"#R$%h 9 0&P 1h:pA. A!"`#`$`% $$Ifl!vh5565#v#v6#v:V ld t0&6,5565alpytA$$Ifl!vh5565#v#v6#v:V l t0&6,5565alytA$$Ifl!vh5565#v#v6#v:V l t0&6,5565alytA$$Ifl!vh5565#v#v6#v:V l t0&6,5565alytA$$Ifl!vh5565#v#v6#v:V l t0&6,5565alytA$$If.!vh5355#v3#v#v:V l0(,53552 4apytMX$$If.!vh5355#v3#v#v:V l 0(,53552 4apyt)gN$$If!vh55S55i50#v#vS#v#vi#v0:V l t20655S55i50p2yt[!$$If!vh55S55i5 5 #v#vS#v#vi#v :V lx t0655S55i5 yt[!$$If!vh55S55i5 5 #v#vS#v#vi#v :V lx t0655S55i5 yt[!$$If!vh55S55i5 5 #v#vS#v#vi#v :V l t0655S55i5 yt[!j 666666666vvvvvvvvv6666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J ANormal dCJ_HaJmH sH tH DA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List 4@4 AHeader H$>> A Header CharOJPJQJ^J4 @4 AFooter H$>!> A Footer CharOJPJQJ^Jb^2b Lt0 Normal (Web)d CJOJPJQJaJmHsHtH6UA6 * Hyperlink >*B*ph.)@Q. * Page Number^Z@b^ 3 Plain Text d$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHFqF 3Plain Text CharOJPJQJ^JPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] "b$s- 8 s &&&&(((((((((*-0 "$,)+/^2de g&rv| "#%+-.EGILNXY[^ $((( )*))xbeeeguuuuuuuu^v .!$&'()*,FHJKMOPQRSTUVWZ\] "0!! ?R$:|<>n b$:(/8꼩5>R${hXbqd @H 0( 0( B S ?0'J_svMhi #ak"BOQ[u<p{SYZbdklqw 8awx+7nqz %TZ^pw|~  6 :  b e h q < > 7]&:<_8ABHIKLRSYZfhnoqryz%,/:@FJWYjnr~ :_qr45:xeov %&-267?@ERWYbhnotw$YZ_motv $&fn$GHO]_dg{$.EG$(.1:<JWXZOW{ KXYcm{]nxzt,<YV ^ A!H!!!!!!!!!"" """""7"V"Y"Z"\""""""""""R#Z#[#a#c#m#n#x#########%$-$L$U$V$`$b$l$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%% %'%_%a%b%j%v%}%%%%%%%%%%%%%%%%&&& &&&+&,&6&:&=&>&A&B&D&E&L&M&X&Y&`&a&h&i&r&v&&&&&&&&&&' ''!'('-'.'5'7'<'K'O'['b'''''''''''''''''''((('(X(^(_(o(v(x(y((((((((((((((((((((()3)7)=)>)I)J)V))))))********!*I*M*N*R*S*W*c*j*k*t*u************************+++++%+&+1+3+9+:+A+B+K+L+W+[+e+f+h+i+q+s+y+z+++++++++++++++++++++++++++++++, ,,(,0,L,R,S,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- - ---*-,-2-4-;-C-D-F-G-I-J-L-M-O-P-R-Z-]-g-n-o-q-t-&'JL^_rsLMabNO78mnQSY8`avw*+6 7 a b ,-67\]&;<_as$%./VWlnrvz~#$9:]_qr-.;<VWuv{ HIWXn{dn@!H!!"B"J"""""""""#$#L$U$''''((X(^((((())**?*B*++ ,&,(,2,J,L,,,D-F-G-I-J-L-M-O-P-n-p-q-t-3333333333333333333333&&:+:+++C-D-P-R-Z-]-g-l-n-o-t-bі?FBSEI~\V(^`o(.^`o()L^`L.f f ^f `.6 6 ^6 `.L^`L.^`.^`.vLv^v`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo` ` ^` `OJQJo(hH0 0 ^0 `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHpp^p`OJQJ^Jo(hHo@@^@`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.\VbFBSE%@     *    T\ؤ    QG Z e$5Z~LAlH +[!"K"*)-,-0C.0t`0<B&>yFgIrKPQPJQEASM`SeUKX(G\_x0e)g mGr/sLt=u'WvX}MX"q%3"]m9DL>Ns !>y2x/8F=8L.^#fOjE7lgD-F-@b$r$b$b$ s-hh@h hhhhh$h&h2h^Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA. Trebuchet MS_ Arial,BoldArial Unicode MS7.@Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1hVSGrb gi :"& R& R!20----3qHP $PA2!xx ECONOMISTDell  Oh+'0p  , 8 DPX`h ECONOMIST Normal.dotmDell58Microsoft Office Word@L@nho@% @kI= &՜.+,0 hp| R-- Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F$b=Data `1TablehBWordDocument SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore`{b=:b=FUZDK2WWQ==2`{b=:b=Item PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q