Evenimentele lunii iunie în Luncavița

Observator Astronomic Luncavița - 27-29 iunie 2014. (Zona Dealul Pietrișului). Observații astronomice educative deschise publicului, organizate în parteneriat de Comuna Luncavița și Complexul...

Sărbători câmpenești Hercinice

Viziunea pe termen lung privind Parcul Naţional Munţii Măcinului este următoarea: „Un loc care este evaluat şi apreciat pentru bogăţia moştenirii naturale şi etnoculturale, care contribuie la...

Concursuri de MTB in Muntii Macinului

În luna iunie 2014 se vor organiza 2 concursuri de MTB XC pe teritoriul parcului Național Munții Măcinului. Pe data de 7 iunie "Măcin XC" în localitatea Greci si pe data de 21 iunie "Explorer MTB...

Aspecte socio-economice generale

Așezările omenești sunt concentrate în depresiuni, dealuri cu locuri mai ferite, pe văile râurilor, unele dintre ele având şi rol strategic militar – Măcin şi Luncaviţa. Cele mai multe din localităţile Dobrogei au formă neregulată, gospodăriile fiind specifice celorlalte aşezări din Dobrogea de Jos: „curte închisă", de factură agro pastorală, cu elemente clare pentru „gospodăria cu curte dublă" şi anume oborul sau ograda animalelor şi oborul sau curtea casei.

Comunități Locale

Existenţa Parcului Naţional în vecinătatea comunităţilor poate reprezenta pentru acestea un surplus de importanţă şi motivaţie pentru noi idei de afaceri şi noi investitii locale.

Date istorice

În Dobrogea tăvălugul istoriei a dispersat numeroase naţii, acest ţinut fiind de multe ori monedă de schimb între imperii, aceasta reflectându-se şi în heterogenitatea etnică actuală a comunităţilor din jurul parcului, fiecare cu obiceiurile și tradițiile sale.

Mărturii istorice în localităţile invecinate parcului

Peisajul istoric-cultural în jurul PNMM este reprezentat de numeroase situri arheologice, scoase din anonimat ca urmare a nenumăratelor săpături arheologice şi cercetări efectuate în decursul timpului de diferite Societăți sau Instituții de cercetări arheologice, Institutul de Cercetări Ecomuzeale Tulcea, ce au dovedit existența unor așezări omenești începând cu epoca de piatră, unele din ele aflate chiar pe teritoriul parcului.