Proiectul VALOR

Proiectul VALOR, cofinanțat prin programul Erasmus plus, își dorește să structureze un cadru multifuncțional care să conducă la creșterea rezilienței și sutenabilității în materie de agricultură.

Proiect SMIS 2014+ 124446

''Elaborarea Planului de management pentru Situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin - Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV.72. Mănăstirea Cocoș''

Proiect SMIS 2014 + 124512

„Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”

Conservation of species and habitats characteristic steppe bioregion Macin Mountains (PNMM, Macin-Niculiţel SPA, SCI Macin Mountains)

About the project   On February 28, 2011 Macin Mountains National Park Administration has signed the financing for the project "Conservation of species and habitats characteristic steppe bioregion Macin Mountains (PNMM, Macin-Niculiţel SPA, SCI Macin Mountains)", financed by SOP (SOP Environment) - priority Axis 4 "Implementation of Adequate Management Systems for Nature Protection".   EU finances the project "Conservation of species and...

Assuring a favorable status for habitat and species conservation in the Măcin Mountains National Park

The Administration of the Măcin Mountains National Park has signed in April 2012 the contract for the implementation of the second financing project through the Sectoral Operational Programme for Environment , Axis 4.   The new projec t, " Assuring a favorable status for habitat and species conservation in the Măcin Mountains National Park ", is meant to complete and to develop the results of the first implemented project.   This...