Comunicat de presă

RNP – Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. organizează în data de 08 iulie 2021, la ora 10.00, conferinţa de lansare a proiectului „Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculiţel şi partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) şi rezervaţiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândreşti, IV.72 Mănăstirea Cocoş”.

Comunicat de presă

RNP – Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. organizează în data de 17 iunie 2020, la ora 10.00, conferinţa de lansare a proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiste stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”

Cazare

Locuri de cazare în jurul Parcului Național Munții Măcinului.

Program de vizitare la Centrul de Vizitare - Informare al Administrației Parcului Național Munții Măcinului situat în comuna Greci din județul Tulcea

În Munții Măcinului, sanctuar de biodiversitate înconjurat de inestimabile valori ale patrimoniului etno-cultural, turismul responsabil se poate desfășura în următoarele forme: Turism...

Anunț COVID 19

Informare turiști

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu

Vânzare adăpost pentru animale

RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Național Munții Măcinului, organizează licitație publică deschisă, cu prezentarea ofertelor în plic, pentru vânzarea unui Adăpost pentru animale, situat în extravilanul localității Cerna, județul Tulcea

Informare COVID-19

Informare COVID-19
Showing 1 - 10 of 77 results.
Items per Page 10
of 8