Tarife practicate de APNMM

Nr. Denumire Preț cu tva UM
Tarife servicii turism
1 Tarif de intrare în parc pe traseele marcate fără solicitare ghidare 6 Lei/pers
2 Tarif campare în locurile special amenajate în perimetrul PNMM, SPA Măcin -Niculiţel, SCI Munţii Măcin 6 Lei/pers/noapte
3 Tarif turism ecvestru
20 Lei/oră/pers
4 Traseu ecvestru complet 70 Lei/pers
5 Servicii ghid turistic (ptr. grup de maxim 15 pers.) 110 Lei/grup max. 15
Materiale informative
6 Hartă turistică color format A2 11 Lei/buc
7 Hartă turistică color format A3 5 Lei/buc
8 Pliant color format A4 3 Lei/buc
9 Ghid turistic 5.5 Lei/buc
10 Plottare postere/hărţi
78 Lei/mp
Cercetare
11 Observații floră/faună 65 Lei/zi/pers
12 Tarif fotografiere în scop comercial 300 Lei/zi/pers
13 Tarif filmare în scop comercial 500 Lei/zi/pers
14 Închiriere spațiu de lucru pentru activități de cercetare, instructiv educative, organizare tabere – Punct Centru de Informare – Cetățuia, Luncavița 25 Lei/zi/pers
Tarife avizare activităţi utilizare terenuri în vecinătatea parcului
15 Tarif avizare activitati agricole (pajiști/pășuni/pășuni împădurite/islaz, terenuri  culturi agricole) - fără impact sau cu impact nesemnificativ asupra mediului,  pentru care nu este necesara consultarea CS – teren mai mic de 100 ha 65 Lei/buc
16 Tarif avizare activitati utilizare terenuri, servicii şi resurse de mediu - fara impact sau cu impact nesemnificativ asupra mediului, pentru care nu este necesara consultarea CS (inclusiv activități agricole în pajiști/pășuni/pășuni împădurite/islaz, terenuri culturi agricole - teren mai mare de 100 ha) 130 Lei/buc
17 Tarif reavizare activitati agricole (pajiști/pășuni/pășuni împădurite/islaz, terenuri  culturi agricole) - fără impact sau cu impact nesemnificativ asupra mediului,  pentru care nu este necesară consultarea CS 6 Lei/buc
18 Tarif avizare, cu consultarea CS, construcţii pensiuni turistice, anexe gospodărești, activități valorificare resurse şi servicii de mediu pentru care evaluarea impactului nu este obligatorie 200 Lei/buc
19 Tarif avizare, cu consultarea CS, investiţii cu impact de mediu semnificativ (exemple: planuri de dezvoltare, infrastructura pentru comunicaţii, transport şi servicii publice, regularizare torenţi, exploatare de resurse minerale, centrale eoliene, captări de apă, etc) 600 Lei/buc
Tarife avizare pășunat, apicultura
20 Tarif avizare pășunat din interiorul parcului, pentru care nu este necesară consultarea CS 300 Lei/buc
21 Tarif avizare stupină 0,5 Lei/mp

 

* Hărţile, afişele şi pliantele se tipăresc pe loc, la cumpărare.
* Solicitările pentru excursii cu ghid şi turism ecvestru se fac cu minim 2 zile înainte, în perioada 15 aprilie - 10 octombrie și cu minim 5 zile înainte, în perioada 11 octombrie - 14 aprilie.
* Tariful de intrare pe traseele turistice din PNMM-SPA și cel de ghid turistic se poate achita în contul RO57 BTRL 0370 1202 U452 99XX deschis la Banca Transilvania. Datele necesare pentru plată sunt:
R. N. P. Romsilva  Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului R.A.
Cod fiscal: RO25543282
Detalii plată: Tarif vizitare PNMM-SPA / Tarif ghid turistic
* Membrii comunităților locale nu plătesc tariful de intrare pe traseele turistice înființate pe raza U.A.T. din care fac parte.