Tarife practicate de APNMM

Nr. Denumire Preț cu tva UM
Tarife servicii turism
1 Tarif de intrare în parc pe traseele marcate fără solicitare ghidare 6 Lei/pers
2 Tarif de intrare în parc pe traseele marcate fără solicitare ghidare abonament 3 zile 12 Lei/pers
3 Tarif campare în locurile special amenajate în perimetrul PNMM, SPA Măcin -Niculiţel, SCI Munţii Măcin 6 Lei/pers/noapte
4 Tarif turism ecvestru
30 Lei/oră/pers
5 Traseu ecvestru complet 100 Lei/pers
6 Servicii ghid turistic (ptr. grup de maxim 15 pers.) 110 Lei/grup max. 15
Materiale informative
7 Hartă turistică color format A2 11 Lei/buc
8 Hartă turistică color format A3 5 Lei/buc
9 Pliant color format A4 3 Lei/buc
10 Ghid turistic 5.5 Lei/buc
11 Plottare postere/hărţi
78 Lei/mp
Cercetare
12 Observații floră/faună 65 Lei/zi/pers
13 Închiriere spațiu de lucru pentru activități de cercetare, instructiv educative, organizare tabere – Punct de Informare – Cetățuia, Luncavița 25 Lei/zi/pers
Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private sau revizuirea/ actualizarea acordului de mediu
14 Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată - persoane fizice 130 Lei/buc
15  Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată - persoane juridice 360 Lei/buc
16  Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată - persoane fizice 450 Lei/buc
17 Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată - persoane juridice 900 Lei/buc
18  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea acordului de mediu - persoane fizice 225 Lei/buc
19 Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea acordului de mediu - persoane juridice 420 Lei/buc
Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu/ autorizației integrate de mediu
20  Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu și emiterea avizului- persoane fizice 200 Lei/buc
21  Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu și emiterea avizului- persoane juridice 400 Lei/buc
22  Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu și emiterea avizului- persoane juridice 2000 Lei/buc
23 Analiza și verificarea documentației cu bilanț de mediu și emiterea avizului administratorului- persoane fizice 450 Lei/buc
24  Analiza și verificarea documentației cu bilanț de mediu și emiterea avizului administratorului- persoane juridice 900 Lei/buc
25  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea  / actualizarea autorizației de mediu - persoane fizice 100 Lei/buc
26  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea  / actualizarea autorizației de mediu - persoane juridice 200 Lei/buc
27  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea autorizației integrate de mediu- persoane juridice 1500 Lei/buc
Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programe
28 Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru planuri și programe - persoane fizice 150 Lei/buc
29  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru planuri și programe - persoane juridice 300 Lei/buc
Analiza documentațiilor care privesc activitățile de recoltare/ capturare și/sau achiziționare și/sau comercializare a unor plante și animale din flora și fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrate
30  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului - persoane fizice 40 Lei/buc
31  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului - persoane juridice 200 Lei/buc
Fotografiere floră, faună, habitate naturale și peisaj în scop comercial
32 Albume (Plan local / regional) 200 Lei/buc
33 Albume (Plan național / internațional) 400 Lei/buc
34 Materiale publicitare (Plan local / regional) 200 Lei/buc
35 Materiale publicitare (Plan național / internațional) 400 Lei/buc
36 Publicații diverse (Plan local / regional) 200 Lei/buc
37 Publicații diverse (Plan național / internațional) 400 Lei/buc
Filmare floră, faună, habitate naturale și peisaj în scop comercial
38 Film artistic (Plan local / regional) 350 Lei/buc
39 Film artistic (Plan național / internațional) 750 Lei/buc
40 Spot publicitar (Plan local / regional) 350 Lei/buc
41 Spot publicitar (Plan național / internațional) 750 Lei/buc
42 Film documentar  (Plan local / regional) 350 Lei/buc
43 Film documentar  (Plan național / internațional) 750 Lei/buc
Tarife avizare apicultura
44 Emitere aviz de amplasare stupină în arii protejate și anexă set măsuri mediu 50 Lei/buc

 

* Hărţile, afişele şi pliantele se tipăresc pe loc, la cumpărare.
* Solicitările pentru excursii cu ghid şi turism ecvestru se fac cu minim 2 zile înainte, în perioada 15 aprilie - 10 octombrie și cu minim 5 zile înainte, în perioada 11 octombrie - 14 aprilie.
* Tariful de intrare pe traseele turistice din PNMM-SPA și cel de ghid turistic se poate achita în contul RO57 BTRL 0370 1202 U452 99XX deschis la Banca Transilvania. Datele necesare pentru plată sunt:
R. N. P. Romsilva  Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului R.A.
Cod fiscal: RO25543282
Detalii plată: Tarif vizitare PNMM-SPA / Tarif ghid turistic
* Membrii comunităților locale nu plătesc tariful de intrare pe traseele turistice înființate pe raza U.A.T. din care fac parte.